Добре дошли в магазина за обувки на Rivas.bg!
Поръчай на: 0894 32 23 44

Общи условия

Използвайки rivas.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези Общи условия, моля, не използваите rivas.bg за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта rivas.bg , наричан за краткост „Уеб сайта“, собственост на " Селект Р ЕООД", наричан по-долу за краткост „Продавач“ и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител“.

I.Предмет

Уеб сайтът предоставя на Потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски пратки, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажна цена с включено ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора/, Продавачът не може да гарантира, че мониторът на Потребителя ще покаже истинските цветове. Уеб сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.


II.Данни на Продавача

1. Селект - Р ЕООД и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Капитан Райчо № 73 Б, наричан по-долу за краткост Продавач.

2. Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.Капитан Райчо № 73 Б, E-mail: info@rivas.bg, телефон: 0894 322 344


III. Дефиниции

1. Продавач - Селект - Р ЕООД

1.1 Продавач е лице, което предлага на Уеб сайта rivas.bg  стока за продажба.

2. Уеб сайт – домейна  rivas.bg  и неговите поддомейни.

3. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, или друг правен субект, който използва сайта на rivas.bg  по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стока и други.

4. Профил – раздел от Уеб сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относо Потребителя и историята на някои от действията му в Уеб сайта.

5. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списаци с любими стоки предлагани от Уеб сайта.

6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Продавача, през Уеб сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уеб сайта.

7. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, от Уеб сайта.

8. Кампания – всяко търговско съобщение целящо популяризирането Уеб сайта или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уеб сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Уеб сайта.

10. Съдържание

10.1. Цялата информация на Уеб сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

10.2. Съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

10.3. Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

10.4. Информация, свързана със Стоките и/или Услугите, и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;

10.5. Информация, касаеща Потребителите и свързана със Стоките и/или Услугите, и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

10.6. Данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

11. Бюлетин /Newsletter/ – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги, и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

12. Трансакция – действието от страна на Продавача за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

13. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

14. Въпрос – Форма на обръщение към дригу Потребители /Клиенти, Купувачи/ с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

15. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя /Клиента, Купувача/, който е задал въпрос в Сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител /Клиент, Купувач/ на друг Потребител /Клиент, Купувач/ в рамките на един диалог.


IV. Създаване на клиентски профил/акаунт

1. Потребителски профил – обособена част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от rivas.bg . Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил предоставя на купувача възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки от виртуалния магазин на rivas.bg, възможност за отказ от получаване на информационен бюлетин и др.


V. Поръчка

1. След като изберете продукт, който искате да закупите, натиснете бутона „Добави в кошницата“ . Можете да добавите неограничен брой продукти. След като сте добавили желаните продукти в Кошницата, кликнете върху малката кошничка най-горе в дясно. Там можете да изберете между два варианта – „Кошница“ и „Плащане“. За да разгледате и редактирате продуктите в кошницата, кликнете на „Кошница“, за да продължите към потвърждаване на поръчката, кликнете на „Плащане“/самото плащане не се извършва с тази стъпка/.

Поръчки се приемат и на телефон 0894 322 344 или на e-mail: info@rivas.bg . Важно при поръчка е да предоставите номер на модел, брой артикули, адрес за доставка, както и Вашите имена и телефонен номер.

1.2.Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от rivas.bg .

2. Плащане

Ние използваме само методи на разплащане, които гарантират абсолютна сигурност на транзакциите Ви. В месечния Ви отчет се изписва само Rivas Shoes, което гарантира Вашата анонимност.

2.1. Чрез наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставяне на пратката;

2.2. С кредитна или дебитна карта /Maestro, Visa, MasterCard/ - /rivas.bg не носи отговорност за заплатените такси от купувача към Банката издател на картата – проверете преводните такси на страницата на съответната банка издател/;

2.3. По банков път – в случай, че сте избрали този начин на плащане, в мейл за потвърждение ще получите нашите банкови данни. При плащане по банков път, поръчката се обработва след получаване на сумата в банковата ни сметка.


VI. Покупка

1. Поръчването на определена стока става чрез натискане на Бутона за поръчка на желаната стока след като е добавена в Кошницата. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Продавача изрично.

2. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на Потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Уеб сайта.

3. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като Продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка.


VII. Цени

1. Всички цени в уеб сайта са посочени в български лебове /или равностойността им в евро/щатски долари за английския вариант/, с включено ДДС, за един брой. При закупуване на по-големи количества е възможно да бъдат договорени по-ниски цени.

2. При избор на заплащане чрез PayPal и кредитна или дебитна карта, Потребителят първо превежда цената на стоката, указана в уеб сайта и след като сумата бъде получена, Продавачът изпраща стоката.

3. При избор на заплащане чрез Наложен Платеж, като Потребителят заплаща цената на избраната от него стока при доставяне на стоката до Потребителя.


VIII. Доставка

1. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от rivas.bg се извършва с куриерска фирма  Спиди /Speedy/ до посочения от потребителя адрес или офис на спедиторската фирма. Срокът на доставка традиционно е от 3 до 5 работни дни (с изключение на събота и неделя и официални празници). Всяка направена поръчка се обработва от оператор от понеделник до петък, от 9.00 до 18.00 ч . Поръчки направени в петък след 18 часа, по време на официални празници, събота или неделя се обработват в първия работен ден след това. В случай на изчерпване на наличността, може да получите пратката си на по-късен етап след уточняване на телефон 0894322344. Доставка може да бъде извършена по Ваше желание и със друга куриерска фирма, като разходите по транспорта се поемат от купувача. Стандартната доставка между 1 и 3 чифта, но не повече от 2 кг,се заплаща по тарифа на куриерската фирма, ако стойността е под 100.00 лeвa, когатo общата сума на Поръчките и/или Услугите е над 100.00 лева, доставката е Безплатна и се осъществява до офис на спедиторската фирма. Безплатната доставка НЕ ВАЖИ за стоки, които са в НАМАЛЕНИЕ или ПРОМОЦИЯ без значение от стойността на поръчката.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките и/или Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Потребителя няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.


IX. Отказ от стока и връщане

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

2. Стоката е била повредена при транспортирането. В този случай  Потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.